დეტალები ადგილის შესახებ

კვადრატული საზომი ერთეული

100 sqm

სიმაღლე

3.5 m

ტევადობა

100