დეტალები ადგილის შესახებ

სიღრმე

35 cm

კვადრატული საზომი ერთეული

12 sqm

ოლიმპიური ზომის

არაოლიმპიური

სქესი

ორივე

სპეციალობა

განსაკუთრებულად ბავშვებისათვის