დეტალები ადგილის შესახებ

სიღრმე

1.4 cm

კვადრატული საზომი ერთეული

170 sqm

ოლიმპიური ზომის

არაოლიმპიური

სქესი

ორივე

სპეციალობა

ყველა